(placeholder)

HVAD ER ORGANISK MASSAGE TERAPI


Organisk Massage Terapi er en kombination af flere forskellige massage-teknikker, der er sammensat, så de supplerer hinanden.

Østlige og vestlige teknikker er integreret i en samlet form.


Styrken ved Organisk Massage Terapi er, at kunne kombinere de forskellige terapiteknikker. F.eks kan ”Hold i nakken” behandles med zoneterapi, men ved at inddrage andre teknikker kan behandlingseffekten optimeres, og man bliver hurtigere symptomfri.Mennesket er en organisk helhed, der kontinuerligt er i forandring og bevægelse. Min opgave er derfor som terapeut at udvælge de teknikker, der vil være med til at starte den enkelte klients egne helingsmekanismer.

Organisk Massage Terapi er en kombination og essensen af følgende massage- og terapiteknikker:


          -Reflexzoneterapi/Zoneterapi – Der arbejdes med zoneterapi på en simpel og effektiv måde, der i sin form kan supplere den traditionelle zoneterapi.          -Akupressur – Massage af kroppens akupunkturpunkter. Ved at behandle disse punkter, påvirkes de tilhørende meridianer.          -Triggerpunktteknik – En forenklet definition er,: Når man trykker i en muskel i et aktivt triggerpunkt, vil der gennem nervevæv og muskelfasier foregå en transmission/udstråling, til et eller flere smerte-reference områder. Erfaringen viser, at der ved denne teknik ofte opnås en terapeutisk sideeffekt på symptombilledet. Dvs. at hvis man eksempelvis holder et vedvarende tryk på en muskel på halsen, kan der i visse tilfælde opnås smertelindring ved hovedpine ect.          -Bindevævsteknik – En gammel klassisk massageform, der ved at løfte, rulle, knibe, vibrere, banke m.m., kan ”vække” et anspændt kropssystem, og herved bedre gennemstrømningen i nervevæv og muskler (muskelfasier).          -Ledmobilisation – Nænsom mobilisation af enkelte led.          -Kropaflæsning – Ved at aflæse kroppens bevægeapparat eller kropsholdning kan dette være med til at danne et overblik over hvor og hvordan, der skal behandles.          -Åndedrætsterapi – Åndedrættet er et af menneskets fundamentale helingskæfter.


   Ved at lære et sundt åndedræt, opnås en optimering af alle de Organiske massageteknikker.
SYMPTOMER


Organisk Massage Terapi bruges hovedsaligt til at lindre fysiske skavanker, som f.eks. anspændthed og myoser, smerter i muskler og led, smerter/hold i nakken/lænd, menstruationsproblemer, visse organsymptomer, iskiassmerter, musearm, tennis- og golfalbue, hovedpine, migræne, fysiologisk- og psykisk stress m.m.

Massagen løsner op på det fysiske plan og påvirker, som en naturlig følge, også de psykiske og følelsesmæssige sider. Når kroppen giver slip, opleves som oftest et større følelsesmæssigt overskud.SELVE BEHANDLINGEN


En massagebehandling varer 75 min., med mindre andet er aftalt.

Ved første behandling optages journal, hvor jeg stiller spørgsmål, der vil indkredse dine aktuelle problemstillinger og behov.

Et behandlingsforløb er et tæt samarbejde mellem dig og mig, og vil typisk strække sig over flere behandlinger for at der opnås den ønskede effekt.


REAKTIONER PÅ BEHANDLINGEN

Efter en massagebehandling kan der opstå følgereaktioner.

Det er ikke til at forudsige, hvordan kroppen og psyken vil reagere, da disse reaktioner er individuelle.

Nogle typiske reaktioner kan være:


- Afslappethed

- Træthed og dyb søvn

- Kulde/ varme fornemmelser

- Sitren

- Forbigående temperaturforhøjelse

- Følelsesmæssige svingninger

- Emotioner (f.eks., opstemthed, opblussen af vrede, ensomhedsfølelse, sorg m.m.)

- Smerter

- Nedsat bevægelighed – stivhed i kroppen

- Sved

- Opblussen af gamle symptomer

- Kvalme/opkastning

- Ændret urin og afføring


Disse reaktioner skal ikke opfattes som en forværring, men ses som en reaktion på, at kroppens egne helingsmekanismer arbejder.